[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

kim-vo-bac-1-2mm-6-3mm-licota-635697022516664225

Kìm vô bạc 1.2mm-6.3mm Licota

Giá: Vui lòng liên hệ

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Kìm vô bạc 1.2mm – 6.3mm – LICOTA