[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

top-cr-v-635696274029377576

Kìm điện đa năng 8″ Top CR-V

Giá: Vui lòng liên hệ

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Size 8″: 200mm
Cắt dây điện từ 2.5mm – 4mm
Tuốt dây điện từ 1mm – 3mm
Bấm được đầu cose điện