[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

kim-cong-luc-18--top-635696168822168790

Kìm cộng lực 42″ Top

Giá: Vui lòng liên hệ

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Gồm các size:
Số 0 ( 18″ ): dài 450mm
Số 1 ( 24″ ): dài 600mm
Số 2 ( 30″ ): dài 750mm
Số 3 ( 36″ ): dài 900mm
Số 4 ( 42″ ): dài 1050mm