[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

kim-cat-5-5---top-635702411689969286

Kìm cắt 190mm Top

Giá: Vui lòng liên hệ

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật:
Kìm cắt cán đỏ đen – TOP
Gồm các quy cách sau:
Loại 5.5″: dài 140mm
Loại 6.5″: dài 160mm
Loại 7.5″: dài 190mm