[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

sata-09407-635726345980963763

Dưỡng đo độ dày 32 lá Sata 09407

122.000₫

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Dưỡng đo độ dày 32 lá 09-407
0.02mm  0,03mm  0,04mm  0,05mm  0,06mm  0,07mm  0,08mm
 0,09mm  0,10mm  0,13mm  0,15mm  0,18mm  0,20mm  0,23mm
 0,25mm  0,28mm  0,30mm  0,33mm  0,38mm  0,40mm  0,45mm
 0,50mm  0,55mm  0,60mm  0,63mm  0,65mm  0,70mm  0,75mm
 0,80mm  0,85mm  0,90mm  1,00mm
 – Bề dày: 4”
 – Trọng lượng: 160 gram
 – Thước đạt tiêu chuẩn DIN2275 & JIS B 7524-1992