[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

mitutoyo-184-303s-635591710755857454

Dưỡng đo độ dày 28 lá Mitutoyo 184-303S

Giá: Vui lòng liên hệ

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật: 
Phạm vị đo 0,05-1mm
Độ chia 0,01mm/ 0,05mm
Số lá đo 28 lá(150mm)