[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

sata-09405-635726342783738147

Dưỡng đo độ dày 23 lá Sata 09405

102.000₫

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật
Dưỡng đo độ dày 23 lá 09-405
 0.02mm  0,03mm  0,04mm  0,05mm  0,10mm
 0,15mm  0,20mm  0,25mm  0,30mm  0,35mm
 0,40mm  0,45mm  0,50mm  0,55mm  0,60mm
 0,65mm  0,70mm  0,75mm  0,80mm  0,85mm
 0,90mm  0,95mm  1,00mm
– Bề dày: 4″
– Trọng lượng: 125 gram
– Thước đạt tiêu chuẩn DIN2275 & JIS B 7524-1992