[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

mitutoyo-7327-635593320461824422

Đồng hồ đo độ dày 0-1mm Mitutoyo 7327

Giá: Vui lòng liên hệ

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật: 
Phạm vi đo 0-1mm
Độ chia 0,001mm
Khe hẹp 20mm