[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

77335-635792094286365818

Bộ dưỡng đo độ dày 25 lá Kingtony 77335-25

120.000₫

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

0.04-1.00mm bộ dưỡng đo độ dày 25 lá 77335-25
Thông số kỹ thuật
– Kích thước 0.04 , 0.05 , 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.09 , 0.10 , 0.15 , 0.20 ,
 0.25 , 0.30 , 0.35 , 0.40 , 0.45 , 0.50 , 0.55 , 0.60 , 0.65 , 0.70 , 0.75 ,
0.80 , 0.85 , 0.90 , 0.95 , 1.00 mm
– Trọng lượng :110 gam