[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

sata-09401-635725543717848935

Bộ dưỡng đo độ dày 14 lá Sata 09401

66.000₫

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật:
– Theo tiêu chuẩn DIN2275 & JIS B 7524-1992
– Bao gồm 1 thước 2” và 13 lá đo độ dày
– Mỗi lá đo đều ghi kích thước bao gồm :
0.05mm, 0.10mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm,
0.60mm, 0.70mm,   0.80mm, 0.90mm, 1.00mm
    – Chiều dài mỗi lá : 3”