[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

96101-635712776067379558

3/4″ Cờ lê mở lực 140-700 Nm Sata 96402

9.186.000₫

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Quy cách kỹ thuật:
– Kích thước: 3/4’’
– Chiều dài: 1092mm
– Khả năng vặn: 100 – 500 Nm, 140 –700 Nm
– Theo tiêu chuẩn: ANSI B107.14M
– DIN 152374-919-51903-98