[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

Lưỡi cưa cuộn Nachi BM

[Nachi] Cưa cuộn Bi-Metal | Thép Khuôn Mẫu

Giá: Vui lòng liên hệ

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Lưỡi cưa cuộn Nachi Bi-Metal MV

– Dải sản phẩm với các bước răng 8, 10, 12, 14 độ dài tiêu chuẩn30 m/cuộn, độ dày 0,65mm.

– Thép gió có thành phần Cobalt

– Ứng dụng đa mục đích, đặc biệt có thể cắt được thép SKD, Inox…