[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

kingtony-9bk11-635643431574510293

Kìm đầu búa 10″ 250mm Kingtony 9BK11

Giá: Vui lòng liên hệ

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Kìm đóng chỉ cân mâm xe Kingtony 9BK11
Kích thước: dài 10″ 250mm
Đầu búa 22mm
Miệng mở rộng 86mm