[well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-phone"] +(404) 158 14 25 78
[icon type="" class="fa fa-print"] +(404) 851 21 48 15 [/well][well type="header-block"] [icon type="" class="fa fa-skype"] venedor_support
[icon type="" class="fa fa-envelope"] support@venedor.com [/well]

96101-635712776067379558

1/2″ Cờ lê mở lực 75 –350Nm Sata 96304

2.315.000₫

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Quy cách kỹ thuật:
 1/2″ Cờ lê mở lực 96-304
– Kích thước: 1/2’’
– Chiều dài: 645mm
– Khả năng vặn: 50 – 250 Nm, 75 –350 Nm
– Theo tiêu chuẩn: ANSI B107.14M
– DIN 152374-919-51903-98